Stickertaal

Sinds maart 2022 zijn er wijkraden in Rotterdam. Ze dienen als schakel tussen de ambtelijke wereld en de wijk. Ze zijn in leven geroepen omdat de wijkraad in de wijk geworteld is en vanuit die positie weet wat de wijk nodig heeft. De connectie met de wijk is de troef van de wijkraad. Inmiddels is de
 wijkraad een aantal maanden bezig en is het wijkakkoord gemaakt. Hoe gaat het tot zo ver?
 De wijkraden neigen ernaar om de dingen op een ambtelijke manier te doen. Zowel door de
 vraag en druk vanuit de ambtelijke (en politieke) wereld als vanuit henzelf, hoe ze denken
 dat het hoort. De wijkraadsleden veranderen langzaam in ambtenaren. En hiermee dreigt de wijkraad precies datgene te verliezen wat haar zo belangrijk maakt: de connectie met de wijk. Hoe behoud je als wijkraad binding met je wijk? Hoe behoud je je authenticiteit? En hoe behoud je de energie?

Zoekend naar een eigen taal en los proberen te komen van het ambtelijke viel op dat de wijk er eigenlijk al vol mee hangt: stickers, grafiti, leuzen, posters. Weliswaar niet-legale vormen van communicatie, maar wel uitgesproken en eigen. Het wijkakkoord werd lang, compleet, complex, genuanceerd en uitgebreid. De stickers en leuzen in de wijk zijn kort, krachtig en sprekend en beeldend. Kunnen we de taal die wijk al spreekt niet gewoon spreken?

Tijdens een sticker workshop konden bewoners eigen stickers schetsen om zich daarmee uit te spreken over de wijk. Pauline Wiersema vormde alle schetsen om tot echte stickers. Stickertaal is een eigen taal van de wijkraad, een taal die zich verzet tegen de dominante taal van het ambtelijke apparaat en dat wat het allerbelangrijkste is op scherp stelt: de relatie met de wijk.

Op woensdag 10 mei overhandigde de wijkraad het alternatieve wijkakkoord in stickertaal aan de wethouder: een fietspaaltje volgeplakt met stickers. Het overhandigen was een happening waarbij mensen uit de wijk aanwezig waren om de politiek op te roepen gehoor te geven aan dat wat er in het wijkakoord staat.

Open Rotterdam was er ook bij en maakte er een item over.

Dit project is ontstaan binnen de Nacht club Academie vanuit een innige samenwerking met Roland van Eijk, Marieke Smit (Gemeente Rotterdam) en de wijkraad Oud-Charlois – Wielewaal. De stickers zijn gemaakt door Pauline Wiersema.